×

Schietsportvereniging

De Vrijheid


Edam, est. 1952

lid worden

lid worden


lidmaatschap

senior lid worden

1. Als eerste maakt u een afspraak om als introducé geheel vrijblijvend een schietavond mee te maken. Onder begeleiding van een gekwalificeerde instructeur maakt u kennis met de schietsport (mocht u overigens na 1 avond nog niet helemaal zeker zijn van uw zaak, dan is het mogelijk om maximaal nog 2 introductieavonden mee te draaien). Voor een introductieavond betaalt u een bijdrage van €5,- . Hiervoor ontvangt u kaarten en munitie, begeleiding van een instructeur en 1 consumptie (koffie, thee of frisdrank).

Er zijn 3 manieren om zich aan te melden als introducé:

a. U stuurt een mail met uw naam, email adres en telefoonnummer naar bestuur@svdevrijheidedam.nl
b. U belt met het volgende telefoonnummer: 0299 – 676470 (tijdens openingstijden)
c. U gaat mee met iemand die al lid is van de vereniging. U moet dan wel aangemeld worden door deze persoon.

U kunt terecht als introducé op de woensdag- en donderdagavond tijdens de normale openingstijden

2. Verder krijgt u deze avond een gedeeltelijk ingevuld formulier mee. De ontbrekende gegevens vult u zelf in. Daarna kunt u met dit formulier de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) bij de gemeente aanvragen. Na de aanvraag  krijgt u na ongeveer 2 weken bericht thuis. Bij goed bericht neemt u de VOG mee naar de vereniging, tezamen met 2 pasfoto’s. U kunt overigens niet zelfstandig een VOG bij de gemeente aanvragen. Dit kan alleen met het hier bovengenoemd formulier. De kosten van een VOG zijn per gemeente verschillend, maar houd rekening met ongeveer € 40,-

3. Wij melden u aan bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) en nadat uw aanvraag is  goedgekeurd door de KNSA wordt u aspirant lid.

4. U bent nu voor 6 maanden aspirant lid. Tijdens deze periode wordt u begeleid en geïnstrueerd in het schieten, de schiethoudingen, veiligheid op de baan en alles wat er verder bij komt kijken. Uw begeleider bepaalt op een gegeven moment of u zelfstandig de baan op mag.

5. Als na 6 maanden de proefperiode met goed gevolg wordt afgesloten, wordt het aspirant lidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap.

lidmaatschap

junior lid worden

1. De te volgen procedure om junior lid te worden is nagenoeg hetzelfde als hierboven beschreven. Het enige verschil is dat een junior lid een schriftelijke toestemming moet inleveren van een ouder of wettelijk toegewezen voogd.
2. Je kunt junior lid worden vanaf 9 jaar. Op het moment dat een jeugdlid de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het junior lidmaatschap automatisch omgezet in een senior lidmaatschap.

lidmaatschap

goed om te weten

  • De minimumleeftijd om een persoonlijk vuurwapen aan te schaffen is 18 jaar. Voor de aanschaf van een luchtwapen is er geen minimumleeftijd.
  • De aanschaf van een persoonlijk wapen kan nadat u 18 maanden lid bent van de vereniging. Het eerste wapen is altijd een .22 kaliber en moet voldoen aan een door de KNSA voorgeschreven discipline.
  • In de 12 maanden na het aspirant lidmaatschap moet u minimaal 18 schietbeurten in een verenigingscompetitie inleveren.