×

Schietsportvereniging

De Vrijheid


Edam, est. 1952

geschiedenis

vereniging


geschiedenis

De oorsprong van de schietsport gaat terug tot het Gilde der Schutterijen uit de 17e eeuw. Deze schutterijen hadden als taak de stad te verdedigen tegen aanvallen van buiten en recht en orde in de stad te handhaven wanneer de schout en schepenen daartoe niet in staat waren.

oorsprong van de naam

De daadwerkelijke oprichting van “SV de Vrijheid” Edam was in 1952. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland het NISWG (Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag) opgericht. Dit instituut gaf een krantje uit met de naam “De Vrijheid”. In deze organisatie werden schietoefeningen gehouden door de Nationale Reserve, de diverse korpsen van de politie maar ook door burgers. In 1952 werd de Nationale Schuttersbond “De Vrijheid” opgericht, waarin de verschillende verenigingen als commissie werden vernoemd. Om een lang verhaal kort te maken; de diverse schietverenigingen gingen hun eigen weg en zodoende ontstond in 1952 “SV de Vrijheid” Edam. Voorgaande heeft er wel tot geleid dat er heden ten dage een redelijk deel van de schietverenigingen in Nederland de naam “De Vrijheid” dragen.

Het affiche komt uit de periode net na WO ll
(bron https://geheugen.delpher.nl/nl)

Schietvereniging bij Fort Edam

Vanaf 1976 werd gebruik gemaakt van een deel van Fort Edam als verenigingsgebouw. Naast het schieten met klein kaliber wapens hadden we de beschikking over een kokerschietbaan van 25 meter voor groot kaliber wapens.

Het verenigingsgebouw bij Fort Edam

De kokerschietbaan

heden

In 2008 werd het nieuwe verenigingsgebouw op het bedrijventerrein Oosthuizerweg feestelijk in gebruik genomen.

feestelijke opening

Het nieuwe verenigingsgebouw
feestelijke opening

Op de rand van het bedrijventerrein
feestelijke opening

Feestelijke opening