×

Schietsportvereniging

De Vrijheid


Edam, est. 1952

contributie

contributie 2023


lidmaatschap

Senioren (21 jaar en ouder op 1-1-2024)

Inclusief KNSA1
€ 210,00
Inclusief KNSA met gezinskorting2
€ 200,00
Zonder KNSA3
€ 167,50
Zonder KNSA met gezinskorting
€ 162,50

Junioren A (18 t/m 20 jaar op 1-1-2024)

Inclusief KNSA
€ 150,00
Inclusief KNSA met gezinskorting
€ 140,00
Zonder KNSA
€ 128,00
Zonder KNSA met gezinskorting
€ 123,00

Junioren C/B (t/m 17 jaar op 1-1-2024)4

Inclusief KNSA
€ 145,00
Inclusief KNSA met gezinskorting
€ 135,00
Zonder KNSA
€ 128,00
Zonder KNSA met gezinskorting
€ 123,00

lidmaatschap

Contributie overmaken

Contributie overmaken naar:

NL 07 INGB 0682062766 t.n.v. SV de Vrijheid Edam
onder vermelding van:

  • “contributie 2024”
  • naam
  • KNSA nummer

Als u voor meer leden tegelijk betaald graag alle namen en KNSA nummers vermelden

Betaaldatum voor leden is na 1 januari en voor 31 januari

Nieuwe leden betalen naar rato, dus afhankelijk van het moment van aspirant-lid worden.

(1) incl KNSA: contributieafdracht aan de KNSA
(2) gezinskorting geldt alleen voor twee of meerdere leden die op hetzelfde adres wonen
(3) zonder KNSA, geldt alleen voor leden die hun KNSA afdracht via een andere schietsportvereniging betalen
(4)Junior-B: 15 t/m 17 jaar | Junior-C: 9 t/m 14 jaar