Corona Virus

13 maart 2020

Beste bezoeker van SV de Vrijheid Edam.nl

Vandaag is door de KNSA het advies van het NOC NSF overgenomen. Om de wedstrijden af te lassen en de verenigingen te adviseren tot 31 maart de deuren te sluiten. Het bestuur heeft besloten om dit advies te volgen en zullen de vereniging sluiten tot 31 maart. Tot die tijd zijn er dus geen verenigingsavonden of wedstrijden. Wij houden jullie via de mail en website op de hoogte over eventuele verdere ontwikkelingen

Zie hieronder de officiële mededeling van de KNSA

Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid

Het Bestuur

 

Officiële mededeling van de KNSA

Gevolgen coronavirus voor de schietsport vrijdag 13 maart 2020. Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met in ieder geval 31 maart 2020. Dat betekent dat wedstrijden zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, tot die datum geen doorgang zullen vinden. In navolging daarop, adviseert het KNSA-bestuur tevens alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen hun verenigingsactiviteiten per direct, in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande, af te gelasten. Het gevolg hiervan is ook dat het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL in District 1, dat begin april op 3, 4 en 5 april aanstaande zou plaatsvinden, geen doorgang zal vinden, zo is besloten in overleg met het desbetreffende districtsbestuur. Het bestuur van de KNSA is zich ervan bewust dat met deze maatregel wedstrijdschutters gedupeerd kunnen worden in verband met ranking en kwalificatie voor andere wedstrijden. De KNSA zal, in overleg met de Technische Commissies en de districtsbesturen, in de komende tijd bezien op welke wijze de negatieve consequenties daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Link naar themadossier:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

 

logo-knsa